Dărmănești

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

un reportaj de Ștefan Daraban

Mă încumet să judec. Filosofez chiar. Nu este în firea mea şi nici pe potriva mesajului pe care, de regulă, instituţia pe care o slujesc îl promovează. Sînt însă reporter şi filtrez realitatea nu doar cu ochii minţii; o realitate dură şi dureroasă în esenţa ei, în care oamenii şi munca lor de-o viaţă se află pe taraba hazardului. Regulile par să nu-şi mai găsească rosturile. Nu mai vorbim de aşezarea noastră într-o zonă cu climă temperat-continentală şi nici cu patru anotimpuri trase la indigo în desfăşurarea lor anuală.. În înalturi, curenţii de aer şi vînturile, despre care învăţam la şcoală, au luat-o razna. Norii sînt mai tot timpul cu prea-plinul dat peste cap, iar timpul în măsura lui astronomică pare şi el silit să-şi comprime cadenţa. Reguli par să nu mai fie nici în veţuirea noastră de fiecare zi şi nici în raporturile pe care le avem cu natura din sînul căreia ne tragem. Capriciul devine motivaţie a gestului şi acţiunii, iar voinţa de a ne vedea dorinţa împlinită – stare de neastîmpăr generatoare de  nesomn, frămîntări şi nemulţumiri. Şi nu doar atît…

Mă înfior la ceea ce-mi mai trece prin minte, acum la ceasul deşteptării. Îmi scutur capul să mă lepăd de orice aserţiune. Lumea e aşa cum este şi ca dînsa sîntem toţi.

Ştiu sigur că peste o oră pornesc motorul hodorogit al maşinii cu care sînt ,,înzestrat”şi o iau spe zonele ,,măturate” de ape – Pătrăuţi, Călineşti, Dărmăneşti, Arbore, Suceviţa… Intuiesc imaginile. Cu siguranţă, vor fi fiind cele din Dorohoi, de la Şentriceni ori Broscăuţi… Asemănătoare celor de la Zamostea şi Zvoriştea. Case ajunse într-o rînă, garduri dărîmate, mult mîl şi miros dizgraţios cît cuprinde… Vor fi fiind şi feţele împietrite ale celor ajunşi pe taraba hazardului, oameni năpăstuiţi, împietriţi în durerea lor de a-şi vedea agoniselile de-o viaţă risipite în doar cîteva minute. Căci, ce-a fost la Dorohoi ori la Zamostea, decît un torent căzut din cer şi umflarea peste măsură a unor gîrle, niciodată curăţate ori îngrijite cumva, şi iscarea unor puhoaie de neoprit, care au măturat totul în cale. Urmările se ştiu, poate nu atît din ceea ce se vede acum, la o săptămînă de la dezastru, pentru că natura haină are forţa ei de regenerare, cît mai ales din spusele truditorilor care caută prin pămîntul de-acum zvîntat ceea ce li se pare a-şi mai fi păstrat utilitatea.

La radio, se anunţă menţinerea codului galben. În zonă, ştirea a ajuns şi pe mobilele primarilor. Unii, mai cu simţ de răspundere, o risipesc peste tot, acolo unde posibila ploaie ori viitură ar putea face ravagii. Alţii se mulţumesc să-şi organizeze intervenţiile pentru… după.

Tot la radio se vorbeşte despre nevoia de solidaritate şi de omenie. Se dă chiar şi un cont în care pot ajunge banii celor care nu se gîndesc doar la ei… Frumos şi necesar, îmi spun.

Gîndul mă duce însă la femeia pe care am auzit-o cerînd, din ceea ce se strînge, bani pentru a-şi cumpăra un fotoliu. O văd şi pe cea care îmi zicea că vecinii ei se bucură pentru necazurile pe care apa intrată în casă i le-a adus. Îl văd şi pe lunganul care înnota în noroiul din curtea casei şi din încăperile care abia de-şi mai păstrau forma spunîndu-mi că este pentru a şasea oară cînd gospodăria îi este inundată. A şi rîs chiar de isprava naturii. Mă mai gîndesc şi la cei pe care i-am văzut stînd la marginea drumului, în aşteptarea vreounei veşti care să le pună pe picioare casa, dar şi la cei cu mînicile sflecate, puşi serios pe treabă pentru a-şi reclădi universul distrus.

Fiecare în legea lui. Fiecare cu regulile lui. Chiar cu filosofia lui…

Care o fi mai bună, mă întreb? N-apuc să-mi dau răspunsul, pentru că între timp am ajuns la Pătrăuţi, aproape în acelaşi timp cu colegii Ioan Suciu, Ilie Pintea şi Ionel Toma. Formăm împreună echipa care ,,sondează” tărîmul răscolit de ape. Culmea, tocmai acum a început din nou să picure. Poate e doar o părere de… ploaie.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Get Widget
un proiect multimedia marca Radio România Actualități